ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK

Pakipek Tekstil, topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;

• Çevre kirlenmesini önlemeyi,
• Kirliliği kaynağında azaltmayı,
• Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
• Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
• Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,
• Tedarikçilerinin de çevresel konularda gelişmesine katkıda bulunmayı,taahhüt edetmiştir.

Bu çalışmalar doğrultusunda;

• Çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlara eğitimler verilmektedir.
• Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlenmektedir.
• Belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar oluşturulmaktadır.